Vytlačiť

Javorovo-bukové horské lesy

Javorovo-bukové horské lesy


Kód biotopu

9140

Kód Natura 2000

9140

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

85

Priemerná plocha TML

97 134 m2

Počet mapovateľov

22

Počet vykonaných návštev na TML

161

Priemerný počet druhov v zázname

43


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fagus sylvatica (476),Acer pseudoplatanus (334),Picea abies (295),Sorbus aucuparia (196),Abies alba (154),Dryopteris filix-mas (146),Oxalis acetosella (144),Rubus idaeus (121),Prenanthes purpurea (120),Athyrium filix-femina (110)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
84.5% 13.0% 2.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
86.3% 13.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
88.2% 9.3% 2.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 47,8 %
L07 - búrky 30,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 8,7 %
I01 - druhové invázie 4,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 4,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 23,9 %
D01 - dopravné siete 10,4 %
L07 - búrky 10,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 9,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 7,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,5 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 6,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,5 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 3,0 %
H04 - znečistenie ovdušia 3,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV