Vytlačiť

Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd

Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd


Kód biotopu

8230

Kód Natura 2000

8230

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

8 821 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

35

Priemerný počet druhov v zázname

29


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Seseli osseum (19),Echium vulgare (18),Rosa canina (18),Sedum acre (18),Festuca pseudodalmatica (15),Melica transsilvanica (15),Trifolium arvense (15),Poa bulbosa (14),Sedum sexangulare (13),Teucrium chamaedrys (13)


Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
86.21% 13.79%
PAN:
55.00% 45.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
79.3% 20.7%
PAN:
66.7% 33.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
79.3% 20.7%
PAN:
66.7% 33.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
86.2% 13.8%
PAN:
66.7% 33.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 27,3 %
K02 - biologické procesy 27,3 %
I01 - druhové invázie 18,2 %
A04 - pasenie 9,1 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 9,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 25,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 25,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 25,0 %
K02 - biologické procesy 25,0 %

Stav ochrany biotopu