Vytlačiť

Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd

Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd


Kód biotopu

8230

Kód Natura 2000

8230

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

8 821 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

44

Priemerný počet druhov v zázname

30


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rosa canina (26),Seseli osseum (25),Echium vulgare (23),Sedum acre (22),Trifolium arvense (20),Festuca pseudodalmatica (20),Poa bulbosa (19),Melica transsilvanica (18),Sedum maximum (syn.) (18),Potentilla argentea (17)


Galéria

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
88.19% 11.81%
PAN:
53.75% 46.25%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
83.3% 16.7%
PAN:
50.0% 50.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
83.3% 16.7%
PAN:
50.0% 50.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
88.9% 11.1%
PAN:
50.0% 50.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 33,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 25,0 %
I01 - druhové invázie 16,7 %
A04 - pasenie 8,3 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 8,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 8,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 36,4 %
G05 - iné ľudské vplyvy 27,3 %
A04 - pasenie 18,2 %
K02 - biologické procesy 18,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV