Vytlačiť

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Kód biotopu

8220

Kód Natura 2000

8220

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

46

Priemerná plocha TML

16 975 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

80

Priemerný počet druhov v zázname

25


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Polypodium vulgare (59),Betula pendula (49),Fagus sylvatica (48),Asplenium trichomanes (42),Sorbus aucuparia (36),Asplenium septentrionale (35),Avenella flexuosa (35),Dryopteris filix-mas (31),Sorbus aria (30),Rosa canina (29)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
93.64% 6.36%
PAN:
83.33% 16.67%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
92.5% 7.5%
PAN:
75.0% 25.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
92.5% 7.5%
PAN:
75.0% 25.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.0% 6.0%
PAN:
75.0% 25.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 42,9 %
B02 - manažment lesa 28,6 %
K02 - biologické procesy 21,4 %
I01 - druhové invázie 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 54,5 %
D01 - dopravné siete 36,4 %
K02 - biologické procesy 9,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV