Vytlačiť

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Kód biotopu

8220

Kód Natura 2000

8220

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

51

Priemerná plocha TML

16 486 m2

Počet mapovateľov

19

Počet vykonaných návštev na TML

112

Priemerný počet druhov v zázname

25


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Polypodium vulgare (80),Betula pendula (67),Fagus sylvatica (65),Asplenium trichomanes (55),Avenella flexuosa (49),Sorbus aucuparia (48),Asplenium septentrionale (46),Dryopteris filix-mas (45),Quercus dalechampii (44),Sorbus aria (40)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.30% 5.70%
PAN:
82.94% 17.06%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
94.7% 5.3%
PAN:
76.5% 23.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.7% 5.3%
PAN:
76.5% 23.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
95.8% 4.2%
PAN:
76.5% 23.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 42,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 28,6 %
K02 - biologické procesy 21,4 %
I01 - druhové invázie 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 53,3 %
D01 - dopravné siete 33,3 %
K02 - biologické procesy 13,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV