Vytlačiť

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Kód biotopu

8220

Kód Natura 2000

8220

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

48

Priemerná plocha TML

16 828 m2

Počet mapovateľov

15

Počet vykonaných návštev na TML

86

Priemerný počet druhov v zázname

25


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Polypodium vulgare (61),Betula pendula (53),Fagus sylvatica (48),Asplenium trichomanes (42),Avenella flexuosa (38),Asplenium septentrionale (36),Sorbus aucuparia (36),Dryopteris filix-mas (32),Quercus dalechampii (31),Sorbus aria (31)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.08% 5.92%
PAN:
82.31% 17.69%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
93.2% 6.8%
PAN:
76.9% 23.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
93.2% 6.8%
PAN:
76.9% 23.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.5% 5.5%
PAN:
76.9% 23.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 42,9 %
B02 - manažment lesa 28,6 %
K02 - biologické procesy 21,4 %
I01 - druhové invázie 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 50,0 %
D01 - dopravné siete 33,3 %
K02 - biologické procesy 16,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV