Vytlačiť

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Kód biotopu

8220

Kód Natura 2000

8220

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

51

Priemerná plocha TML

16 486 m2

Počet mapovateľov

18

Počet vykonaných návštev na TML

103

Priemerný počet druhov v zázname

24


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Polypodium vulgare (75),Fagus sylvatica (60),Betula pendula (59),Asplenium trichomanes (52),Asplenium septentrionale (45),Avenella flexuosa (45),Sorbus aucuparia (43),Dryopteris filix-mas (41),Quercus dalechampii (37),Acetosella vulgaris (35)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.05% 5.95%
PAN:
82.94% 17.06%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
94.2% 5.8%
PAN:
73.3% 26.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.2% 5.8%
PAN:
73.3% 26.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
95.3% 4.7%
PAN:
73.3% 26.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 42,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 28,6 %
K02 - biologické procesy 21,4 %
I01 - druhové invázie 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 50,0 %
D01 - dopravné siete 35,7 %
K02 - biologické procesy 14,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV