Vytlačiť

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Kód biotopu

8210

Kód Natura 2000

8210

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

135

Priemerná plocha TML

9 447 m2

Počet mapovateľov

21

Počet vykonaných návštev na TML

364

Priemerný počet druhov v zázname

32


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Asplenium ruta-muraria (304),Asplenium trichomanes (291),Picea abies (199),Cystopteris fragilis (197),Pinus sylvestris (183),Fagus sylvatica (172),Geranium robertianum (167),Sesleria albicans (165),Vincetoxicum hirundinaria (164),Festuca pallens (162)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.94% 5.06%
PAN:
87.50% 12.50%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
94.6% 5.1% 0.3%
PAN:
87.5% 12.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.6% 5.1% 0.3%
PAN:
87.5% 12.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
98.0% 1.7% 0.3%
PAN:
87.5% 12.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 42,6 %
K02 - biologické procesy 24,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 8,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,6 %
B04 - Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve 4,9 %
C01 - baníctvo a lomy 3,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 3,3 %
D01 - dopravné siete 1,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 100 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV