Vytlačiť

Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa

Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa


Kód biotopu

8150

Kód Natura 2000

8150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

17

Priemerná plocha TML

23 203 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

34

Priemerný počet druhov v zázname

30


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acer pseudoplatanus (25),Betula pendula (18),Fallopia convolvulus (18),Geranium robertianum (17),Rubus idaeus (17),Corylus avellana (16),Dryopteris filix-mas (16),Rosa canina (16),Sorbus aria (16),Sorbus aucuparia (16)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
97.25% 2.75%
PAN:
71.43% 28.57%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
95.0% 5.0%
PAN:
20.0% 80.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
95.0% 5.0%
PAN:
20.0% 80.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
95.0% 5.0%
PAN:
20.0% 80.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 46,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 30,8 %
D01 - dopravné siete 15,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 7,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV