Vytlačiť

Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa

Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa


Kód biotopu

8150

Kód Natura 2000

8150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

25 756 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

28

Priemerný počet druhov v zázname

31


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acer pseudoplatanus (20),Dryopteris filix-mas (16),Geranium robertianum (15),Rosa canina (15),Fallopia convolvulus (14),Sorbus aucuparia (14),Hypericum perforatum (13),Mycelis muralis (13),Polypodium vulgare (13),Quercus dalechampii (13)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
96.94% 3.06%
PAN:
60.00% 40.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
94.4% 5.6%
PAN:
20.0% 80.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.4% 5.6%
PAN:
20.0% 80.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.4% 5.6%
PAN:
20.0% 80.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 46,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 30,8 %
D01 - dopravné siete 15,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 7,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV