Vytlačiť

Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa

Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa


Kód biotopu

8120

Kód Natura 2000

8120

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

24

Priemerná plocha TML

31 662 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

62

Priemerný počet druhov v zázname

39


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Galium anisophyllon (49),Pinus mugo (42),Campanula cochlearifolia (35),Picea abies (33),Phyteuma orbiculare (30),Sesleria tatrae (30),Saxifraga aizoides (29),Lotus corniculatus (28),Scabiosa lucida (28),Festuca versicolor (27)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
88.32% 11.68%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
80.4% 13.0% 6.6%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
84.8% 8.7% 6.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
80.4% 13.0% 6.6%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L04 - lavína 66,7 %
K02 - biologické procesy 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 33,3 %
K02 - biologické procesy 33,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 16,7 %
L05 - zosuvy pôdy 16,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV