Vytlačiť

Slatiny s vysokým obsahom báz

Slatiny s vysokým obsahom báz


Kód biotopu

7230

Kód Natura 2000

7230

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

172

Priemerná plocha TML

9 018 m2

Počet mapovateľov

26

Počet vykonaných návštev na TML

191

Priemerný počet druhov v zázname

57


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Potentilla erecta (175),Carex panicea (170),Briza media (162),Picea abies (159),Equisetum palustre (150),Carex davalliana (145),Eriophorum latifolium (135),Calliergonella cuspidata (131),Cirsium rivulare (131),Juncus articulatus (131)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
40.24% 59.76%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
30.9% 53.7% 15.4%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
32.4% 52.1% 15.5%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
49.5% 42.6% 7.9%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 69,4 %
A04 - pasenie 18,4 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 4,1 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %
B02 - manažment lesa 2,0 %
K02 - biologické procesy 2,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 35,4 %
A03 - kosenie 26,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 5,6 %
A04 - pasenie 5,3 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,8 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,1 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
B01 - výsadba stromov 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV