Vytlačiť

Penovcové prameniská

Penovcové prameniská


Kód biotopu

7220

Kód Natura 2000

7220

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

75

Priemerná plocha TML

964 m2

Počet mapovateľov

37

Počet vykonaných návštev na TML

143

Priemerný počet druhov v zázname

36


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (117),Potentilla erecta (99),Eupatorium cannabinum (96),Carex panicea (89),Bryum pseudotriquetrum (88),Carex flacca (88),Juncus articulatus (86),Tussilago farfara (82),Mentha longifolia (80),Calliergonella cuspidata (76)


Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
49.40% 50.60%
PAN:
80.00% 20.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
39.4% 46.5% 14.1%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
40.1% 47.2% 12.7%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
57.7% 30.3% 12.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 80,8 %
A04 - pasenie 7,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 32,9 %
A03 - kosenie 23,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,2 %
A04 - pasenie 5,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 4,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 3,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV