Vytlačiť

Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy

Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy


Kód biotopu

7120

Kód Natura 2000

7120

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

13

Priemerná plocha TML

24 474 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

16

Priemerný počet druhov v zázname

28


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (34),Pinus sylvestris (19),Oxycoccus palustris (16),Vaccinium myrtillus (16),Carex nigra (15),Eriophorum vaginatum (15),Vaccinium uliginosum (14),Vaccinium vitis-idaea (14),Calluna vulgaris (12),Sphagnum fallax (12)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
59.38% 40.63%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
28.6% 64.3% 7.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
28.6% 71.4%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
42.9% 50.0% 7.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 31,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 22,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 22,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 13,6 %
C01 - baníctvo a lomy 4,5 %
I02 - problémové pôvodné druhy 4,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV