Vytlačiť

Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy

Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy


Kód biotopu

7120

Kód Natura 2000

7120

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

14

Priemerná plocha TML

23 168 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

28

Priemerný počet druhov v zázname

30


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (52),Pinus sylvestris (34),Vaccinium myrtillus (28),Oxycoccus palustris (28),Eriophorum vaginatum (25),Vaccinium uliginosum (25),Vaccinium vitis-idaea (23),Carex nigra (22),Polytrichum commune (21),Sphagnum fallax (21)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
51.43% 48.57%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
25.0% 60.7% 14.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
25.0% 67.9% 7.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
39.3% 50.0% 10.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 37,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 20,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 20,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,0 %
I02 - problémové pôvodné druhy 4,7 %
A03 - kosenie 2,3 %
C01 - baníctvo a lomy 2,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,3 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV