Vytlačiť

Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy

Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy


Kód biotopu

7120

Kód Natura 2000

7120

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

14

Priemerná plocha TML

23 168 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

20

Priemerný počet druhov v zázname

29


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (40),Pinus sylvestris (22),Oxycoccus palustris (20),Vaccinium myrtillus (20),Eriophorum vaginatum (18),Vaccinium uliginosum (18),Carex nigra (17),Vaccinium vitis-idaea (16),Sphagnum fallax (15),Polytrichum commune (14)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
57.00% 43.00%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
28.6% 64.3% 7.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
28.6% 71.4%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
42.9% 50.0% 7.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 31,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 22,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 22,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 13,6 %
C01 - baníctvo a lomy 4,5 %
I02 - problémové pôvodné druhy 4,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV