Vytlačiť

Aktívne vrchoviská

Aktívne vrchoviská


Kód biotopu

7110

Kód Natura 2000

7110

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

10

Priemerná plocha TML

7 290 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

16

Priemerný počet druhov v zázname

22


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (20),Eriophorum vaginatum (16),Pinus mugo (15),Calluna vulgaris (13),Oxycoccus palustris (13),Sphagnum fallax (13),Vaccinium myrtillus (13),Vaccinium vitis-idaea (13),Sphagnum magellanicum (11),Carex nigra (9)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
85.63% 14.38%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
70.0% 20.0% 10.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
80.0% 10.0% 10.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
70.0% 20.0% 10.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 33,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 16,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV