Vytlačiť

Horské kosné lúky

Horské kosné lúky


Kód biotopu

6520

Kód Natura 2000

6520

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

79

Priemerná plocha TML

58 466 m2

Počet mapovateľov

29

Počet vykonaných návštev na TML

140

Priemerný počet druhov v zázname

68


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (187),Hypericum maculatum (128),Alchemilla sp. (115),Agrostis capillaris (109),Geranium sylvaticum (109),Veronica chamaedrys (108),Deschampsia cespitosa (106),Cruciata glabra (104),Briza media (101),Heracleum sphondylium (101)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
43.79% 56.21%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
43.4% 53.5% 3.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
46.5% 50.5% 3.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
56.6% 40.4% 3.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 74,0 %
A04 - pasenie 24,0 %
D02 - úžitkové vedenia 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 33,1 %
K02 - biologické procesy 27,3 %
A04 - pasenie 12,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,6 %
D01 - dopravné siete 4,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,5 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 1,7 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,7 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,7 %
E04 - stavby, budovy v krajine 1,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV