Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky


Kód biotopu

6510

Kód Natura 2000

6510

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

799

Priemerná plocha TML

92 265 m2

Počet mapovateľov

79

Počet vykonaných návštev na TML

1 589

Priemerný počet druhov v zázname

71


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Arrhenatherum elatius (1396),Dactylis glomerata (1391),Plantago lanceolata (1383),Trifolium pratense (1373),Lotus corniculatus (1272),Trifolium repens (1217),Leontodon hispidus (1180),Ranunculus acris (1166),Campanula patula (1118),Veronica chamaedrys (1106)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
72.54% 27.46%
PAN:
65.34% 34.66%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
57.6% 35.7% 6.7%
PAN:
56.8% 28.6% 14.6%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
62.9% 30.9% 6.2%
PAN:
59.3% 26.6% 14.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
65.4% 30.9% 3.7%
PAN:
59.3% 29.9% 10.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 78,2 %
A04 - pasenie 19,5 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 0,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 0,3 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 0,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 0,2 %
D02 - úžitkové vedenia 0,2 %
G05 - iné ľudské vplyvy 0,2 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 0,1 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 28,6 %
K02 - biologické procesy 25,4 %
A04 - pasenie 11,1 %
D01 - dopravné siete 6,8 %
I01 - druhové invázie 5,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,0 %
I02 - problémové pôvodné druhy 3,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,8 %
E04 - stavby, budovy v krajine 2,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 1,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 88,7 %
A04 - pasenie 8,3 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 0,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 0,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 0,6 %
G04 - vojenské využitie 0,6 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 0,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 29,8 %
K02 - biologické procesy 21,8 %
I01 - druhové invázie 11,1 %
A04 - pasenie 8,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 6,7 %
I02 - problémové pôvodné druhy 5,8 %
D01 - dopravné siete 3,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,2 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 1,8 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV