Vytlačiť

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Kód biotopu

6440

Kód Natura 2000

6440

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

64

Priemerná plocha TML

208 303 m2

Počet mapovateľov

13

Počet vykonaných návštev na TML

88

Priemerný počet druhov v zázname

57


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Symphytum officinale (81),Alopecurus pratensis (79),Cirsium arvense (74),Potentilla reptans (73),Ranunculus repens (66),Carex hirta (60),Galium boreale (60),Iris pseudacorus (59),Potentilla anserina (59),Ranunculus acris (59)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
58.0% 27.3% 14.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
64.8% 20.5% 14.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
58.0% 29.5% 12.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 73,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,0 %
A04 - pasenie 11,8 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 26,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,1 %
I01 - druhové invázie 14,6 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 12,2 %
K02 - biologické procesy 12,2 %
A04 - pasenie 7,3 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,4 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,4 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV