Vytlačiť

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Kód biotopu

6440

Kód Natura 2000

6440

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

76

Priemerná plocha TML

188 347 m2

Počet mapovateľov

22

Počet vykonaných návštev na TML

155

Priemerný počet druhov v zázname

61


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Symphytum officinale (143),Alopecurus pratensis (142),Cirsium arvense (137),Potentilla reptans (135),Carex hirta (119),Galium boreale (115),Ranunculus repens (114),Iris pseudacorus (113),Rumex crispus (110),Galium verum (106)


Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
54.8% 30.3% 14.9%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
63.9% 23.9% 12.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
56.1% 31.0% 12.9%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 73,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,4 %
A04 - pasenie 7,5 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 4,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 22,2 %
A03 - kosenie 19,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 19,4 %
K02 - biologické procesy 10,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,4 %
I02 - problémové pôvodné druhy 6,5 %
A04 - pasenie 4,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,8 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 1,9 %
D01 - dopravné siete 1,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV