Vytlačiť

Bezkolencové lúky

Bezkolencové lúky


Kód biotopu

6410

Kód Natura 2000

6410

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

76

Priemerná plocha TML

161 156 m2

Počet mapovateľov

32

Počet vykonaných návštev na TML

136

Priemerný počet druhov v zázname

62


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Deschampsia cespitosa (108),Briza media (100),Potentilla erecta (98),Ranunculus acris (93),Betonica officinalis (92),Lathyrus pratensis (91),Succisa pratensis (89),Lysimachia vulgaris (87),Galium verum (85),Molinia caerulea (82)


Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
51.37% 48.63%
PAN:
49.00% 51.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
41.3% 39.7% 19.0%
PAN:
50.0% 50.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
47.6% 34.9% 17.5%
PAN:
50.0% 50.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
45.2% 37.3% 17.5%
PAN:
50.0% 10.0% 40.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 83,9 %
A04 - pasenie 6,9 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 4,6 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 1,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,1 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,1 %
K02 - biologické procesy 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 33,6 %
K02 - biologické procesy 31,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 6,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,0 %
A04 - pasenie 5,2 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 3,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,0 %
D01 - dopravné siete 2,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,5 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 1,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
A04 - pasenie 33,3 %
I01 - druhové invázie 16,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV