Vytlačiť

Subpanónske travinnobylinné porasty

Subpanónske travinnobylinné porasty


Kód biotopu

6240

Kód Natura 2000

6240

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

149

Priemerná plocha TML

16 166 m2

Počet mapovateľov

21

Počet vykonaných návštev na TML

200

Priemerný počet druhov v zázname

68


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rosa canina (183),Teucrium chamaedrys (177),Eryngium campestre (153),Koeleria macrantha (149),Hypericum perforatum (147),Potentilla arenaria (147),Tithymalus cyparissias (145),Ligustrum vulgare (141),Botriochloa ischaemum (137),Echium vulgare (133)


Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
49.32% 50.68%
PAN:
31.39% 68.61%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
63.2% 34.2% 2.6%
PAN:
48.2% 50.6% 1.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
63.2% 34.2% 2.6%
PAN:
48.2% 50.6% 1.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
83.8% 13.7% 2.5%
PAN:
66.3% 32.5% 1.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 77,8 %
A04 - pasenie 11,1 %
K02 - biologické procesy 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 44,8 %
A04 - pasenie 24,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 7,3 %
I01 - druhové invázie 5,2 %
A03 - kosenie 3,1 %
B01 - výsadba stromov 3,1 %
H04 - znečistenie ovdušia 3,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 3,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,0 %
C01 - baníctvo a lomy 1,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 37,5 %
A04 - pasenie 37,5 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 12,5 %
I01 - druhové invázie 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 36,8 %
A04 - pasenie 27,4 %
I01 - druhové invázie 12,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,5 %
I02 - problémové pôvodné druhy 4,2 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,1 %
A03 - kosenie 1,1 %
D01 - dopravné siete 1,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,1 %

Stav ochrany biotopu