Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae


Kód biotopu

6211

Kód Natura 2000

6211

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

98

Priemerná plocha TML

25 793 m2

Počet mapovateľov

26

Počet vykonaných návštev na TML

260

Priemerný počet druhov v zázname

91


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Salvia pratensis (218),Brachypodium pinnatum (216),Pinus sylvestris (214),Briza media (208),Sanguisorba minor (206),Plantago media (203),Arrhenatherum elatius (202),Rosa canina (197),Ligustrum vulgare (195),Festuca rupicola (191)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
54.99% 45.01%
PAN:
45.00% 55.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
43.2% 52.5% 4.3%
PAN:
54.2% 41.7% 4.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
45.8% 50.4% 3.8%
PAN:
54.2% 41.7% 4.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
64.0% 32.6% 3.4%
PAN:
66.7% 33.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 68,2 %
A04 - pasenie 18,9 %
K02 - biologické procesy 2,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 1,4 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,4 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 1,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,4 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 0,7 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 36,7 %
A04 - pasenie 18,5 %
A03 - kosenie 17,9 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,1 %
D01 - dopravné siete 3,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,4 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,8 %
C01 - baníctvo a lomy 1,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 44,4 %
A03 - kosenie 33,3 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 22,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 48,5 %
A04 - pasenie 15,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 12,1 %
D01 - dopravné siete 6,1 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 6,1 %
A03 - kosenie 3,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,0 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 3,0 %
I01 - druhové invázie 3,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV