Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží


Kód biotopu

6210

Kód Natura 2000

6210

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

328

Priemerná plocha TML

26 680 m2

Počet mapovateľov

37

Počet vykonaných návštev na TML

652

Priemerný počet druhov v zázname

79


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Prunus spinosa (556),Brachypodium pinnatum (553),Rosa canina (552),Salvia pratensis (545),Pinus sylvestris (543),Teucrium chamaedrys (538),Festuca rupicola (513),Ligustrum vulgare (505),Sanguisorba minor (488),Plantago media (487)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
42.90% 57.10%
PAN:
16.93% 83.07%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
37.7% 54.1% 8.2%
PAN:
43.6% 54.3% 2.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
39.8% 52.1% 8.1%
PAN:
43.6% 54.3% 2.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
57.2% 40.8% 2.0%
PAN:
60.0% 37.9% 2.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 51,4 %
A04 - pasenie 33,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 6,1 %
B02 - manažment lesa 3,3 %
C01 - baníctvo a lomy 1,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,9 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 0,9 %
K02 - biologické procesy 0,9 %
B01 - výsadba stromov 0,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 39,1 %
A04 - pasenie 26,1 %
A03 - kosenie 14,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 3,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,7 %
I01 - druhové invázie 2,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,0 %
C01 - baníctvo a lomy 1,3 %
D01 - dopravné siete 1,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 0,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 33,3 %
A04 - pasenie 33,3 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 20,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 34,8 %
K02 - biologické procesy 33,8 %
I01 - druhové invázie 14,6 %
A03 - kosenie 6,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,5 %
D01 - dopravné siete 1,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 1,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV