Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží


Kód biotopu

6210

Kód Natura 2000

6210

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

333

Priemerná plocha TML

26 814 m2

Počet mapovateľov

51

Počet vykonaných návštev na TML

831

Priemerný počet druhov v zázname

81


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rosa canina (740),Pinus sylvestris (713),Prunus spinosa (713),Salvia pratensis (700),Brachypodium pinnatum (694),Teucrium chamaedrys (688),Ligustrum vulgare (665),Festuca rupicola (659),Plantago media (626),Sanguisorba minor (621)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
43.00% 57.00%
PAN:
21.92% 78.08%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
37.6% 54.1% 8.3%
PAN:
44.0% 53.9% 2.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
39.8% 52.1% 8.1%
PAN:
44.0% 53.9% 2.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
57.1% 40.9% 2.0%
PAN:
60.3% 37.6% 2.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 52,1 %
A04 - pasenie 32,6 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 6,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 3,3 %
C01 - baníctvo a lomy 1,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,9 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 0,9 %
K02 - biologické procesy 0,9 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 0,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 39,1 %
A04 - pasenie 26,1 %
A03 - kosenie 14,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 3,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,6 %
I01 - druhové invázie 2,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,9 %
C01 - baníctvo a lomy 1,2 %
D01 - dopravné siete 1,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 0,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 32,0 %
A04 - pasenie 32,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 20,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,0 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 4,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 34,8 %
K02 - biologické procesy 33,8 %
I01 - druhové invázie 14,6 %
A03 - kosenie 6,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,5 %
D01 - dopravné siete 1,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 1,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV