Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty


Kód biotopu

6170

Kód Natura 2000

6170

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

122

Priemerná plocha TML

42 462 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

136

Priemerný počet druhov v zázname

76


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (173),Scabiosa lucida (114),Phyteuma orbiculare (105),Sorbus aucuparia (94),Galium anisophyllon (88),Sesleria albicans (83),Saxifraga paniculata (82),Euphrasia salisburgensis (79),Thesium alpinum (76),Campanula cochlearifolia (73)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
90.64% 9.36%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
81.2% 16.5% 2.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
81.2% 16.5% 2.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
88.7% 10.5% 0.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L04 - lavína 30,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 26,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 21,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 13,0 %
K02 - biologické procesy 4,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 51,6 %
K02 - biologické procesy 25,8 %
B01 - výsadba stromov 5,5 %
G05 - iné ľudské vplyvy 5,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,9 %
A04 - pasenie 1,6 %
D01 - dopravné siete 1,6 %
L04 - lavína 1,6 %
A03 - kosenie 0,8 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 0,8 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV