Vytlačiť

Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte

Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte


Kód biotopu

6150

Kód Natura 2000

6150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

105

Priemerná plocha TML

129 449 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

116

Priemerný počet druhov v zázname

36


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Campanula alpina (108),Juncus trifidus (106),Festuca supina (105),Oreochloa disticha (101),Pinus mugo (96),Avenella flexuosa (95),Vaccinium myrtillus (94),Homogyne alpina (93),Vaccinium vitis-idaea (93),Ligusticum mutellina (89)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.65% 5.35%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
88.8% 11.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
88.8% 11.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
93.1% 6.9%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 40,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 30,0 %
L04 - lavína 20,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 68,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 13,3 %
D01 - dopravné siete 4,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,8 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 3,6 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 1,2 %
H04 - znečistenie ovdušia 1,2 %
K02 - biologické procesy 1,2 %
M02 - zmeny biotických podmienok 1,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV