Vytlačiť

Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi

Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi


Kód biotopu

6110

Kód Natura 2000

6110

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

108

Priemerná plocha TML

1 768 m2

Počet mapovateľov

15

Počet vykonaných návštev na TML

129

Priemerný počet druhov v zázname

32


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acinos arvensis (88),Jovibarba globifera (82),Arenaria serpyllifolia (79),Sedum sexangulare (75),Seseli osseum (75),Teucrium chamaedrys (73),Potentilla arenaria (71),Asperula cynanchica (70),Sedum album (70),Tithymalus cyparissias (66)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
63.68% 36.32%
PAN:
17.41% 82.59%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
66.7% 31.4% 1.9%
PAN:
88.9% 11.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
68.6% 29.4% 2.0%
PAN:
88.9% 11.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
80.4% 17.6% 2.0%
PAN:
96.3% 3.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 33,3 %
C01 - baníctvo a lomy 22,2 %
A03 - kosenie 11,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 11,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 11,1 %
K02 - biologické procesy 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 36,7 %
A04 - pasenie 30,6 %
C01 - baníctvo a lomy 4,1 %
D01 - dopravné siete 4,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,1 %
B01 - výsadba stromov 2,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 2,0 %
E04 - stavby, budovy v krajine 2,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 80,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV