Vytlačiť

Porasty borievky obyčajnej

Porasty borievky obyčajnej


Kód biotopu

5130

Kód Natura 2000

5130

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

83

Priemerná plocha TML

47 440 m2

Počet mapovateľov

28

Počet vykonaných návštev na TML

199

Priemerný počet druhov v zázname

69


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Juniperus communis (283),Pinus sylvestris (244),Rosa canina (172),Agrimonia eupatoria (147),Brachypodium pinnatum (145),Prunus spinosa (145),Ligustrum vulgare (143),Teucrium chamaedrys (143),Briza media (141),Plantago media (140)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
47.01% 52.99%
PAN:
80.83% 19.17%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
41.8% 47.8% 10.4%
PAN:
91.7% 8.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
47.3% 42.9% 9.8%
PAN:
91.7% 8.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
57.7% 35.7% 6.6%
PAN:
91.7% 8.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A04 - pasenie 36,2 %
A03 - kosenie 5,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,5 %
C01 - baníctvo a lomy 2,5 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 1,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,3 %
A04 - pasenie 28,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 3,7 %
A03 - kosenie 3,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,1 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 1,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,2 %
C01 - baníctvo a lomy 0,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 66,7 %
A04 - pasenie 26,7 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 6,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV