Vytlačiť

Porasty borievky obyčajnej

Porasty borievky obyčajnej


Kód biotopu

5130

Kód Natura 2000

5130

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

78

Priemerná plocha TML

49 744 m2

Počet mapovateľov

26

Počet vykonaných návštev na TML

162

Priemerný počet druhov v zázname

66


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Juniperus communis (229),Pinus sylvestris (195),Rosa canina (139),Brachypodium pinnatum (117),Agrimonia eupatoria (116),Prunus spinosa (116),Teucrium chamaedrys (113),Briza media (111),Ligustrum vulgare (109),Plantago media (109)


Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
45.93% 54.07%
PAN:
81.82% 18.18%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
39.7% 50.3% 10.0%
PAN:
90.9% 9.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
46.4% 44.4% 9.2%
PAN:
90.9% 9.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
55.6% 37.7% 6.7%
PAN:
90.9% 9.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,7 %
A04 - pasenie 36,6 %
A03 - kosenie 4,2 %
B02 - manažment lesa 2,8 %
C01 - baníctvo a lomy 2,8 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 1,4 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 1,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,4 %
A04 - pasenie 26,7 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 4,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,6 %
A03 - kosenie 3,1 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 2,3 %
B01 - výsadba stromov 2,3 %
B02 - manažment lesa 1,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,5 %
C01 - baníctvo a lomy 0,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 61,5 %
A04 - pasenie 30,8 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 7,7 %

Stav ochrany biotopu