Vytlačiť

Xerotermné kroviny

Xerotermné kroviny


Kód biotopu

40A0

Kód Natura 2000

40A0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

27

Priemerná plocha TML

27 474 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

45

Priemerný počet druhov v zázname

65


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rosa canina (50),Cornus mas (47),Prunus spinosa (45),Ligustrum vulgare (44),Crataegus monogyna (35),Teucrium chamaedrys (35),Berberis vulgaris (31),Quercus pubescens (31),Tithymalus cyparissias (30),Cerasus mahaleb (29)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
82.71% 17.29%
PAN:
51.44% 48.56%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
66.7% 33.3%
PAN:
42.9% 33.3% 23.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
66.7% 33.3%
PAN:
42.9% 38.1% 19.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
75.0% 25.0%
PAN:
61.9% 33.3% 4.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 60,0 %
B01 - výsadba stromov 20,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 53,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 13,3 %
I01 - druhové invázie 13,3 %
A03 - kosenie 6,7 %
B01 - výsadba stromov 6,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A03 - kosenie 25,0 %
A04 - pasenie 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 32,3 %
A04 - pasenie 16,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 12,9 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 6,5 %
D02 - úžitkové vedenia 6,5 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 6,5 %
I01 - druhové invázie 6,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,5 %
D01 - dopravné siete 3,2 %
I02 - problémové pôvodné druhy 3,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV