Vytlačiť

Xerotermné kroviny

Xerotermné kroviny


Kód biotopu

40A0

Kód Natura 2000

40A0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

35

Priemerná plocha TML

32 896 m2

Počet mapovateľov

18

Počet vykonaných návštev na TML

68

Priemerný počet druhov v zázname

66


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rosa canina (77),Prunus spinosa (70),Cornus mas (70),Ligustrum vulgare (67),Teucrium chamaedrys (55),Crataegus monogyna (54),Cerasus mahaleb (53),Quercus pubescens (50),Acer campestre (48),Berberis vulgaris (46)


Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
78.82% 21.18%
PAN:
58.70% 41.30%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
64.5% 35.5%
PAN:
53.6% 28.6% 17.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
64.5% 35.5%
PAN:
53.6% 32.1% 14.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
77.4% 22.6%
PAN:
67.9% 28.6% 3.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 60,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 20,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 52,6 %
I01 - druhové invázie 15,8 %
A03 - kosenie 10,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 10,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A03 - kosenie 33,3 %
A04 - pasenie 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 30,8 %
A04 - pasenie 12,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 12,8 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 7,7 %
D02 - úžitkové vedenia 7,7 %
I01 - druhové invázie 7,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,7 %
D01 - dopravné siete 5,1 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 5,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,6 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV