Vytlačiť

Kosodrevina

Kosodrevina


Kód biotopu

4070

Kód Natura 2000

4070

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

64

Priemerná plocha TML

234 410 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

71

Priemerný počet druhov v zázname

50


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (115),Sorbus aucuparia (93),Pinus mugo (77),Vaccinium myrtillus (70),Salix silesiaca (67),Homogyne alpina (65),Vaccinium vitis-idaea (65),Avenella flexuosa (63),Calamagrostis villosa (58),Rubus idaeus (58)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
91.20% 8.80%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
77.5% 16.9% 5.6%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
80.3% 14.1% 5.6%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
78.9% 18.3% 2.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 44,4 %
A04 - pasenie 33,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 18,5 %
L04 - lavína 3,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 59,2 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 13,2 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 10,5 %
D01 - dopravné siete 2,6 %
D05 - vylepšený prístup na lokalitu 2,6 %
K02 - biologické procesy 2,6 %
A04 - pasenie 1,3 %
B01 - výsadba stromov 1,3 %
H04 - znečistenie ovdušia 1,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 1,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV