Vytlačiť

Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni

Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni


Kód biotopu

4060

Kód Natura 2000

4060

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

68

Priemerná plocha TML

38 547 m2

Počet mapovateľov

17

Počet vykonaných návštev na TML

136

Priemerný počet druhov v zázname

31


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (183),Pinus mugo (176),Vaccinium myrtillus (133),Vaccinium vitis-idaea (133),Avenella flexuosa (128),Homogyne alpina (117),Sorbus aucuparia (107),Calamagrostis villosa (91),Nardus stricta (88),Ligusticum mutellina (88)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
83.88% 16.13%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
77.9% 16.9% 5.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
78.7% 16.2% 5.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
85.3% 11.8% 2.9%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L04 - lavína 33,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 16,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 16,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 16,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 27,5 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 23,8 %
K02 - biologické procesy 23,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 5,6 %
D01 - dopravné siete 2,5 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,5 %
L04 - lavína 2,5 %
A04 - pasenie 1,9 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 1,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV