Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Kód biotopu

3270

Kód Natura 2000

3270

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

81

Priemerná plocha TML

8 786 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

122

Priemerný počet druhov v zázname

38


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Echinochloa crus-galli (91),Plantago major (91),Bidens tripartita (90),Urtica dioica (88),Myosoton aquaticum (86),Agrostis stolonifera (83),Persicaria lapathifolia (80),Rumex obtusifolius (80),Persicaria hydropiper (78),Ranunculus repens (78)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
90.49% 9.51%
PAN:
83.88% 16.12%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
72.7% 7.8% 19.5%
PAN:
81.4% 2.3% 16.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
74.0% 6.5% 19.5%
PAN:
81.4% 4.7% 13.9%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
76.6% 5.2% 18.2%
PAN:
83.7% 16.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 64,2 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 28,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,8 %
K02 - biologické procesy 3,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 27,3 %
C01 - baníctvo a lomy 18,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 18,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 13,6 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 9,1 %
I01 - druhové invázie 9,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L08 - záplavy (prírodné procesy) 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 22,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 22,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 16,7 %
K02 - biologické procesy 16,7 %
A04 - pasenie 11,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,6 %
I01 - druhové invázie 5,6 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV