Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Kód biotopu

3270

Kód Natura 2000

3270

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

82

Priemerná plocha TML

9 027 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

134

Priemerný počet druhov v zázname

37


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Echinochloa crus-galli (100),Plantago major (98),Bidens tripartita (92),Urtica dioica (92),Agrostis stolonifera (90),Myosoton aquaticum (89),Persicaria lapathifolia (88),Rorippa palustris (84),Persicaria hydropiper (83),Rumex obtusifolius (80)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
89.73% 10.27%
PAN:
80.35% 19.65%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
70.9% 10.1% 19.0%
PAN:
76.9% 5.8% 17.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
73.4% 7.6% 19.0%
PAN:
78.8% 5.8% 15.4%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
74.7% 7.6% 17.7%
PAN:
78.8% 3.8% 17.4%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 64,2 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 28,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,8 %
K02 - biologické procesy 3,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 33,3 %
C01 - baníctvo a lomy 16,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 16,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 12,5 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 8,3 %
I01 - druhové invázie 8,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L08 - záplavy (prírodné procesy) 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 22,7 %
C01 - baníctvo a lomy 18,2 %
I01 - druhové invázie 18,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 13,6 %
K02 - biologické procesy 13,6 %
A04 - pasenie 9,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV