Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Kód biotopu

3270

Kód Natura 2000

3270

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

82

Priemerná plocha TML

9 085 m2

Počet mapovateľov

17

Počet vykonaných návštev na TML

185

Priemerný počet druhov v zázname

34


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Echinochloa crus-galli (125),Urtica dioica (122),Plantago major (119),Agrostis stolonifera (119),Persicaria lapathifolia (116),Myosoton aquaticum (110),Persicaria hydropiper (109),Bidens tripartita (108),Ranunculus repens (104),Bidens frondosa (102)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
69.95% 30.05%
PAN:
80.34% 19.66%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
56.4% 17.9% 25.7%
PAN:
70.8% 13.8% 15.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
59.0% 18.8% 22.2%
PAN:
76.9% 10.8% 12.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
60.7% 15.4% 23.9%
PAN:
72.3% 12.3% 15.4%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 60,9 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 33,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,9 %
K02 - biologické procesy 2,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 36,6 %
K02 - biologické procesy 28,2 %
C01 - baníctvo a lomy 7,0 %
I01 - druhové invázie 7,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 5,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,8 %
A04 - pasenie 1,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 1,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L08 - záplavy (prírodné procesy) 66,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 25,8 %
C01 - baníctvo a lomy 16,1 %
I01 - druhové invázie 16,1 %
K02 - biologické procesy 12,9 %
A04 - pasenie 9,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV