Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion


Kód biotopu

3260

Kód Natura 2000

3260

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

28

Priemerná plocha TML

13 268 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

79

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fontinalis antipyretica (55),Sparganium emersum (34),Rhynchostegium riparioides (30),Potamogeton crispus (28),Butomus umbellatus (27),Batrachium aquatile (24),Myriophyllum spicatum (16),Sagittaria sagittifolia (16),Potamogeton nodosus (14),Elodea canadensis (13)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
89.27% 10.73%
PAN:
79.58% 20.42%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
89.1% 9.1% 1.8%
PAN:
70.8% 20.8% 8.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
89.1% 9.1% 1.8%
PAN:
79.2% 16.7% 4.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
90.9% 9.1%
PAN:
70.8% 20.8% 8.4%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 30,0 %
F02 - 20,0 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 20,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 10,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 59,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 13,6 %
F02 - 9,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,1 %
M02 - zmeny biotických podmienok 9,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV