Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou


Kód biotopu

3230

Kód Natura 2000

3230

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

27

Priemerná plocha TML

67 855 m2

Počet mapovateľov

17

Počet vykonaných návštev na TML

46

Priemerný počet druhov v zázname

55


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Salix purpurea (55),Alnus incana (49),Myricaria germanica (44),Salix fragilis (44),Mentha longifolia (41),Tussilago farfara (37),Agrostis stolonifera (32),Artemisia vulgaris (32),Petasites hybridus (32),Tanacetum vulgare (32)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
65.96% 34.04%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
33.3% 40.5% 26.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
40.5% 33.3% 26.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 26.2% 23.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L08 - záplavy (prírodné procesy) 71,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 19,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 44,0 %
K02 - biologické procesy 16,0 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 12,0 %
I01 - druhové invázie 6,0 %
L05 - zosuvy pôdy 6,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 4,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,0 %
D01 - dopravné siete 2,0 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 2,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV