Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou


Kód biotopu

3230

Kód Natura 2000

3230

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

27

Priemerná plocha TML

56 447 m2

Počet mapovateľov

18

Počet vykonaných návštev na TML

57

Priemerný počet druhov v zázname

57


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Salix purpurea (73),Alnus incana (70),Salix fragilis (65),Myricaria germanica (60),Mentha longifolia (51),Tussilago farfara (47),Salix elaeagnos (44),Agrostis stolonifera (43),Tanacetum vulgare (41),Artemisia vulgaris (41)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
53.58% 46.42%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
26.3% 36.8% 36.9%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 29.8% 36.9%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
38.6% 28.1% 33.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L08 - záplavy (prírodné procesy) 70,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 20,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 44,1 %
K02 - biologické procesy 20,4 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 6,5 %
I01 - druhové invázie 5,4 %
L05 - zosuvy pôdy 5,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 4,3 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 3,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,2 %
M02 - zmeny biotických podmienok 2,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV