Vytlačiť

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov


Kód biotopu

3220

Kód Natura 2000

3220

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

40

Priemerná plocha TML

4 562 m2

Počet mapovateľov

15

Počet vykonaných návštev na TML

57

Priemerný počet druhov v zázname

37


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Mentha longifolia (41),Salix purpurea (38),Agrostis stolonifera (37),Artemisia vulgaris (33),Urtica dioica (33),Calamagrostis pseudophragmites (32),Myosoton aquaticum (32),Epilobium hirsutum (31),Poa palustris (31),Ranunculus repens (31)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
67.74% 32.26%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
40.4% 40.4% 19.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
40.4% 42.6% 17.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
55.3% 27.7% 17.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L08 - záplavy (prírodné procesy) 78,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,8 %
K02 - biologické procesy 5,4 %
A04 - pasenie 2,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 24,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %
I01 - druhové invázie 18,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 18,0 %
A03 - kosenie 2,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,0 %
C01 - baníctvo a lomy 2,0 %
D01 - dopravné siete 2,0 %
E02 - priemyselné a obchodné plochy 2,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 2,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV