Vytlačiť

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Kód biotopu

3150

Kód Natura 2000

3150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

101

Priemerná plocha TML

14 331 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

184

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lemna minor (95),Ceratophyllum demersum (58),Myriophyllum spicatum (56),Spirodela polyrhiza (52),Hydrocharis morsus-ranae (47),Nuphar lutea (39),Trapa natans (35),Salvinia natans (32),Typha latifolia (31),Nymphaea alba (29)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
68.55% 31.45%
PAN:
75.05% 24.95%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
58.5% 28.0% 13.5%
PAN:
67.3% 17.8% 14.9%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
59.8% 26.8% 13.4%
PAN:
69.3% 15.8% 14.9%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
63.4% 25.6% 11.0%
PAN:
67.3% 18.8% 13.9%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 66,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 48,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 23,2 %
F02 - 7,1 %
M02 - zmeny biotických podmienok 7,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,4 %
A03 - kosenie 1,8 %
A08 - hnojenie 1,8 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 1,8 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 1,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 1,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 60,0 %
K02 - biologické procesy 40,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 43,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 21,8 %
F02 - 13,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,9 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 4,6 %
M02 - zmeny biotických podmienok 2,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV