Vytlačiť

Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár

Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár


Kód biotopu

3140

Kód Natura 2000

3140

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

7 031 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

32

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Chara sp. (8),Alisma plantago-aquatica (7),Potamogeton pusillus (7),Typha latifolia (6),Juncus articulatus (6),Myriophyllum spicatum (6),Chara fragilis (6),Glyceria fluitans (6),Veronica beccabunga (6),Ceratophyllum demersum (5)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
61.52% 38.48%
PAN:
55.56% 44.44%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
43.5% 39.1% 17.4%
PAN:
44.4% 11.1% 44.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
43.5% 39.1% 17.4%
PAN:
55.6% 33.3% 11.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
56.5% 26.1% 17.4%
PAN:
44.4% 11.1% 44.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 43,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 18,8 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 12,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 12,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,2 %
M02 - zmeny biotických podmienok 6,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 62,5 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 12,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 12,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 12,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV