Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea


Kód biotopu

3130

Kód Natura 2000

3130

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

29

Priemerná plocha TML

16 065 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

66

Priemerný počet druhov v zázname

12


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Eleocharis acicularis (30),Bidens frondosa (22),Bidens tripartita (20),Rorippa palustris (18),Alisma plantago-aquatica (17),Lycopus europaeus (17),Lythrum salicaria (17),Persicaria lapathifolia (17),Cyperus fuscus (16),Echinochloa crus-galli (16)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
63.33% 36.67%
PAN:
67.00% 33.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
51.2% 14.6% 34.2%
PAN:
52.9% 23.5% 23.6%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
56.1% 26.8% 17.1%
PAN:
52.9% 35.3% 11.8%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
51.2% 14.6% 34.2%
PAN:
64.7% 11.8% 23.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 24,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 24,3 %
D01 - dopravné siete 16,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 13,5 %
K02 - biologické procesy 8,1 %
F02 - 5,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,7 %
M02 - zmeny biotických podmienok 2,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 40,0 %
K02 - biologické procesy 40,0 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 40,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 33,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 13,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 6,7 %
M02 - zmeny biotických podmienok 6,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV