Vytlačiť

extenzívne využívané (alebo aj opustené/zanedbané) vysokokmenné sady s ekologicky hodnotnými starými jedincami ovocných stromov

extenzívne využívané (alebo aj opustené/zanedbané) vysokokmenné sady s ekologicky hodnotnými starými jedincami ovocných stromov


Kód biotopu

ES

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu