Vytlačiť

Panónske slané stepi a slaniská

Panónske slané stepi a slaniská


Kód biotopu

1530

Kód Natura 2000

1530

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

9 614 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

12

Priemerný počet druhov v zázname

17


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Atriplex prostrata (11),Bolboschoenus maritimus (10),Agrostis stolonifera (8),Heleochloa schoenoides (7),Phragmites australis (7),Potentilla anserina (7),Lotus tenuis (6),Sonchus arvensis (6),Carex secalina (5),Cirsium brachycephalum (5)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
16.7% 50.0% 33.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
16.7% 66.7% 16.6%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
16.7% 50.0% 33.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
A04 - pasenie 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
I02 - problémové pôvodné druhy 31,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 12,5 %
A03 - kosenie 6,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV