Vytlačiť

Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae

Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae


Kód biotopu

7210

Kód Natura 2000

7210

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

6 673 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

11

Priemerný počet druhov v zázname

25


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cladium mariscus (11),Phragmites australis (10),Lythrum salicaria (9),Eupatorium cannabinum (9),Symphytum officinale (8),Salix cinerea (6),Lysimachia vulgaris (6),Humulus lupulus (6),Molinia caerulea (5),Frangula alnus (5)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
42.50% 57.50%
PAN:
6.00% 94.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
50.0% 50.0%
PAN:
60.0% 40.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 50.0%
PAN:
60.0% 40.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 50.0%
PAN:
60.0% 40.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 40,0 %
K02 - biologické procesy 40,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 20,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 53,8 %
A03 - kosenie 23,1 %
I01 - druhové invázie 7,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 7,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV