Vytlačiť

Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel


Kód biotopu

X3

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu