Vytlačiť

dvojhrot zelený

dvojhrot zelený

Dicranum viride

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

28 EUR


Morfológia

Zelené až tmavozelené rastliny rastúce v hustých trsoch, pabyľky 1 – 4 cm vysoké, s hnedým vlásením. Palístky priame, všestranne odstávajúce, krehké, so špičkami väčšinou odlomenými. Okraje palístkov hladké, zriedkavo v hornej časti slabo zubaté. Rebro silné zaberajúce 1-3 až 1-5bázy. bunky v hornej časti dvojvrstvové, krátko obdĺžnikové až štvorcové, bazálne bunky jednovrstvové, predĺžené, krídlové bunky hyalínne alebo slabo sfarbené, dosahujúce k rebru. Dvojdomý druh, u nás väčšinou sterilný.

Ekológia

Epifytický druh, rastúci na bázach kmeňov listnatých drevín (prevažne rody Fagus, Populus, Tilia, Acer, Alnus), zriedkavo aj ihličnatých drevín, niekedy až do výšky 2 – 3 m od povrchu pôdy, príp. na práchnivejúcom dreve vo svetlejších starších listnatých a v zmiešaných lesoch (Eu-Fagenion)na miestach so stálou vysokou vlhkosťou vzduchu. Uprednostňuje borku (kôru) stromov s väčším pH a vyšším obsahom živín. Rastie od nížin do montánneho stupňa.

Celkové rozšírenie

Druh s holarktickým areálom, vyskytujúci sa v Európe (s ťažiskom výskytu v Alpách a na juhozápade Nemecka), v Ázii (Kórea, Japonsko, Čína, ázijská časť Ruska) a v Severnej Amerike.

Rozšírenie na Slovensku

Zaznamenaný len v Bukovských vrchoch (dolina Hlbokého potoka, pri obci Ruské, PR Bahno). Literárne údaje z Vysokých Tatier sú pochybné. Historické údaje o výskyte druhu sú z 2 ÚEV. Súčasný výskyt druhu na Slovensku však nebol zisťovaný, potrebné je ho evidovať.

Faktory ohrozenia

Druh je citlivý na zmeny vlhkosti a pH substrátu, ktoré môžu byť spôsobené presvetlením lokality pri ťažbe dreva a znečistením ovzdušia. Ohrozený je aj priamym výrubom starých exemplárov drevín v starých lesných porastoch.

Počet lokalít

7

Priemerná plocha TML

158 190 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

34

Priemerný počet druhov v zázname

35


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Isothecium myurum (102),Dicranum montanum (81),Paraleucobryum longifolium (80),Pterigynandrum filiforme (79),Hypnum cupressiforme (64),Radula complanata (62),Metzgeria furcata (56),Hypnum andoi (syn.) (50),Pseudoleskeella nervosa (48),Anomodon attenuatus (46)


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %