Vytlačiť

závitovka

závitovka

Tortella rigens

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

37 EUR


Morfológia

Rastliny tvrdé, rastúce v kompaktných tmavohnedých vankúšoch, vysoké 1 až 3 (4) cm. Pabyľka husto olistená. Palístky pevné, vzpriamené, za vlhka odstávajúce, kopijovité, v dĺžke a šírke variabilné. Rebro slabo vybiehajúce do ostrej, zubatej, mukronátnej špičky. Vegetatívne rozmnožovanie pomocou fragilných (ľahko sa odlamujúcich) horných častí palístkov. Dvojdomý druh, sporofyty (nepohlavná generácia) neznáme.

Ekológia

Montánny druh, viazaný na minerálne bohatšie horniny, osídľuje štrbiny vlhkých skál alebo humus pod skalami prevažne v horskom stupni, vo výške pravdepodobne nad 1 500 m.

Celkové rozšírenie

Tento vzácny druh bol nájdený v Európe a v Severnej Amerike.

Rozšírenie na Slovensku

Druh je uvádzaný z oblasti Tatier: Západné Tatry (Kresanica, Smutná dolina, Sivý vrch), Vysoké Tatry (Mlynická dolina), Belianske Tatry (Alabastrová jaskyňa). Ide však len o literárne údaje, ktoré považujeme za nepravdepodobné a výskyt druhu na Slovensku za pochybný. historické údaje o výskyte druhu sú z 1 ÚEV. Súčasný výskyt druhu na Slovensku však nebol zisťovaný, potrebné je ho zrevidovať.

Faktory ohrozenia

Druh môže byť potenciálne ohrozený vysokohorskou turistikou.

Počet lokalít

5

Priemerná plocha TML

116 464 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

21

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Tortella sp. (11),Pleurozium schreberi (4),Polytrichum sp. (3),Silene acaulis (3),Avenula versicolor (2),Bryum sp. (2),Cystopteris fragilis (2),Carex sempervirens subsp. tatrorum (syn.) (2),Dicranum sp. (2),Androsace chamaejasme (2)


Galéria


Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 53,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 46,2 %