Vytlačiť

Pijavica lekárska

Pijavica lekárska

Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

140 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

13

Priemerná plocha TML

671 930 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

49

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Hirudo verbana (6),Cybister laterimarginalis (De Geer, 1774) (5),Haliplus (Haliplus) fluviatilis Aube, 1836 (5),Laccophilus variegatus (Germar, 1812) (4),Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758) (3),Hygrotus versicolor (Schaller, 1783) (3),Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) (3),Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) (2),Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) (2),Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) (2)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
33.3% 33.3% 33.4%
PAN:
17.1% 45.7% 37.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
83.3% 16.7%
PAN:
77.1% 22.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
83.3% 16.7%
PAN:
77.1% 22.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 33.3% 33.4%
PAN:
22.9% 40.0% 37.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 25,0 %
A08 - hnojenie 25,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 25,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 16,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 8,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 36,4 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 27,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 18,2 %
C01 - baníctvo a lomy 9,1 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 9,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV