Vytlačiť

pijavica lekárska

pijavica lekárska

Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

612 385 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

88

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Hirudo verbana (17),Cybister laterimarginalis (De Geer, 1774) (15),Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758) (12),Haliplus (Haliplus) fluviatilis Aube, 1836 (12),Haliplus (Haliplus) ruficollis (De Geer, 1774) (9),Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) (7),Hydrochara flavipes Steven, 1808 (7),Noterus clavicornis (De Geer, 1774) (7),Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) (7),Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781) (6)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
71.4% 14.3% 14.3%
PAN:
19.7% 42.3% 38.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
92.9% 7.1%
PAN:
80.3% 19.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
92.9% 7.1%
PAN:
80.3% 19.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
71.4% 14.3% 14.3%
PAN:
29.6% 32.4% 38.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 27,8 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 16,7 %
A08 - hnojenie 16,7 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 16,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 11,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 11,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 42,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 42,9 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 38,6 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 20,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 20,5 %
C01 - baníctvo a lomy 13,6 %
I01 - druhové invázie 4,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 2,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV