Vytlačiť

vážka obrovská

vážka obrovská

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

v prírode vyhynutý (EW = Excint in the wild)


Počet lokalít

1

Priemerná plocha TML

4 085 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

3

Priemerný počet druhov v zázname

12


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anax imperator Leach, 1815 (5),Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) (4),Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) (4),Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) (4),Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) (4),Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (3),Libellula depressa Linnaeus, 1758 (2),Calopteryx splendens (Harris, 1782) (2),Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) (2),Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (1)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
66.7% 33.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
66.7% 33.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV