Vytlačiť

vážka bieločelá

vážka bieločelá

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

v prírode vyhynutý (EW = Excint in the wild)


Počet lokalít

1

Priemerná plocha TML

4 085 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

4

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) (5),Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) (5),Anax imperator Leach, 1815 (5),Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) (4),Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) (4),Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (4),Libellula depressa Linnaeus, 1758 (3),Calopteryx splendens (Harris, 1782) (2),Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) (2),Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) (2)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 50.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 50.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV