Vytlačiť

koník Brunnerov

koník Brunnerov

Paracaloptenus caloptenoides (BR.) 1861 K

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR


Morfológia

Koník s výrazným pohlavným dimorfizmom. Samčeky dorastajú do 14 − 16 mm a samičky 21 − 35 mm. Tegminy (krídla prvého páru) oboch pohlaví sú veľmi krátke. Základné sfarbenie je nevýrazné, šedo- až hrdzavohnedé s čiernymi bodkami a škvrnkami. Zadné holene sú oranžové.

Ekológia

Sucho- a teplomilný druh žijúci na okrajoch lesov s nízkymi travinno-bylinnými porastami a s výskytom obnažených pôd.

Celkové rozšírenie

Pontomediteránny druh rozšírený od Sýrie a Turecka cez Balkánsky polostrov a Ukrajinu až do Maďarska a Rakúska.

Rozšírenie na Slovensku

Druh je známy z lokalít zo stredného a východného Slovenska (Štiavnické vrchy, Slovenský kras). O jeho rozšírení nie sú dostatočné údaje. Neuvádzajú sa žiadne územia európskeho významu, v ktorých by sa vyskytoval.

Faktory ohrozenia

Ubúdanie vhodných lokalít je spôsobené najmä zmenou manažmentu obhospodarovania krajiny − hlavne obmedzenie pasenia, čo spôsobuje zarastanie lokalít a zmenu vegetačného krytu.

Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

36 536 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

33

Priemerný počet druhov v zázname

19


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) (30),Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) (28),Decticus verrucivorus (L.) 1758 (26),Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) (26),Stenobothrus crassipes (Charpentier, 1825) (24),Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) (23),Euthystira brachyptera brachyptera (Ocskay, 1826) (22),Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (21),Pholidoptera fallax (Fischer, 1853) (21),Tettigonia cantans (Füssli, 1775) (20)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
33.3% 66.7%
PAN:
12.5% 66.7% 20.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
55.6% 44.4%
PAN:
16.7% 75.0% 8.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
55.6% 44.4%
PAN:
29.2% 70.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 66.7%
PAN:
25.0% 54.2% 20.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 50,0 %
A03 - kosenie 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 71,4 %
A04 - pasenie 28,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 58,1 %
A04 - pasenie 29,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 12,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV