Vytlačiť

očkáň mätonohový

očkáň mätonohový

Lopinga achine (Scopoli, 1763)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

6

Priemerná plocha TML

205 690 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

36

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) (24),Limenitis camilla (Linnaeus, 1758) (24),Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (23),Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) (20),Pieris napi (Linnaeus, 1758) (20),Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (19),Brenthis ino (Rottemburg, 1775) (18),Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) (16),Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) (15),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (15)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
58.1% 41.9%
PAN:
40.0% 60.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
9.7% 87.1% 3.2%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
9.7% 87.1% 3.2%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
3.2% 54.8% 42.0%
PAN:
40.0% 60.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 47,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 11,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 11,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 9,8 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 8,2 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 6,6 %
A03 - kosenie 3,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
A04 - pasenie 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 66,7 %
K02 - biologické procesy 33,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV