Vytlačiť

hnedáčik chrastavcový

hnedáčik chrastavcový

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Menší denný motýľ s rozpätím krídel 35 (samčeky) až 42 mm (samičky). Na oboch pároch krídel sú oranžové a žlté škvrny usporiadané v radoch oddelených tmavohnedými pásmi. Na zadných krídlach sú v rade oranžových škvŕn malé čierne bodky. Veľkosť aj sfarbenie imág sú veľmi variabilné. húsenice sú čierne s riedkymi bielymi bodkami na chrbtovej strane. Po stranách majú husto biele bodky vytvárajúce pozdĺžne pásy. Kukly sú bledožlté s riedkymi čiernymi a bledooranžovými škvrnkami.

Ekológia

Samičky kladú vajíčka na viacero druhov rastlín − čertkus lúčny (Succisa pratensis), hlaváče (Scabiosa sp.), chrastavec roľný (Knautia arvensis), zemolez (Lonicera sp.), horce (Gentiana sp.) a iné. Kladú ich v zhlukoch na spodnú stranu listov. Húsenice žijú vo veľkých skupinách, po zožratí hostiteľskej rastliny sa presúvajú na inú. Kŕmia sa do neskorej jesene a pravdepodobne prezimúvajú v husto spradených hniezdach. Na jar pokračujú v žere a zakukľujú sa priamo na listoch rastlín. Imága (dospelé jedince) sa vyskytujú od mája do augusta. Žijú 2 – 3 týždne. Dokážu prelietavať do značných vzdialeností od miesta vyliahnutia (15 – 20 km). Vyhľadávajú hlavne rašeliniská, slatiny a vlhké podhorské lúky s výskytom živných rastlín, ale vyskytujú sa aj na suchých stanovištiach.

Celkové rozšírenie

Palearktický druh. Vyskytuje sa takmer v celej Európe okrem niektorých škandinávskych krajín. V Taliansku a Grécku žije len na severe. Na východe zasahuje až po Kóreu a Japonsko. Oddelené populácie žijú v Maroku a Alžírsku.

Rozšírenie na Slovensku

Druh sa v prvej polovici minulého storočia vyskytoval hlavne na západnom Slovensku (Záhorie, Bratislava, Trnava) a strednom Slovensku (Gelnica, Skýcov, Malá Fatra). V 80. rokoch 20. storočia bol zaznamenaný na Záhorí (Veľké Leváre, Malacky, Studienka, Mikulášov). Vyskytuje sa na 2 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Príčinou vymierania druhu je hlavne ubúdanie vhodných lokalít v dôsledku odvodňovania, prípadne nevhodné spôsoby obhospodarovania bývalých pasienkov a pod.

Zaujímavosti

Od podobného, tiež vzácneho, hnedáčika osikového (Euphydrias maturna)sa odlišuje prítomnosťou čiernych bodiek v oranžových škvrnách na zadných krídlach.

Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

13 756 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

12

Priemerný počet druhov v zázname

8


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (9),Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (9),Lycaena tityrus (Poda, 1761) (8),Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) (5),Papilio machaon Linnaeus, 1758 (5),Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) (4),Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (4),Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) (3),Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) (3),Melitaea didyma (Esper, 1777) (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G04 - vojenské využitie 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV