Vytlačiť

netopier vodný

netopier vodný

Myotis daubentonii (Kuhl, 1819)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

57

Priemerná plocha TML

1 186 158 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

103

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (52),Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (41),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (39),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (35),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (34),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (29),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (27),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (25),Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) (23),Pipistrellus kuhlii (22)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
12.0% 76.0% 12.0%
PAN:
18.5% 48.1% 33.4%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
96.0% 2.7% 1.3%
PAN:
74.1% 11.1% 14.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
93.3% 5.3% 1.4%
PAN:
77.8% 7.4% 14.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
12.0% 77.3% 10.7%
PAN:
22.2% 59.3% 18.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 50,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 25,0 %
E02 - priemyselné a obchodné plochy 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 22,2 %
D01 - dopravné siete 11,1 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 11,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 11,1 %
K02 - biologické procesy 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 25,0 %
A01 - pestovanie 12,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 12,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV