Vytlačiť

netopier vodný

netopier vodný

Myotis daubentonii (Kuhl, 1819)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

48

Priemerná plocha TML

1 008 700 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

55

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (26),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (21),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (21),Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (20),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (19),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (19),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (18),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (16),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (16),Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (14)


Galéria