Vytlačiť

netopier Brandtov

netopier Brandtov

Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Počet lokalít

17

Priemerná plocha TML

157 180 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

19

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (7),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (5),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (4),Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (4),Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (3),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (3),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (3),Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (3),Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) (2),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (2)