Vytlačiť

plch lesný

plch lesný

Dryomys nitedula (Pallas, 1779)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Počet lokalít

5

Priemerná plocha TML

6 348 462 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

27

Priemerný počet druhov v zázname

13


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (136),Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (120),Sorex araneus Linnaeus, 1758 (31),Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) (17),Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (14),Glis glis (Linnaeus, 1766) (10),Microtus subterraneus (de Selys-Longchamps, 1836) (5),Sorex minutus Linnaeus, 1766 (5),Apodemus sp. (4),Microtus arvalis (Pallas, 1779) (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
4.8% 76.2% 19.0%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
28.6% 71.4%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
61.9% 38.1%
PAN:
16.7% 83.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
14.3% 66.7% 19.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 71,4 %
B02 - manažment lesa 14,3 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 75,0 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 25,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV