Vytlačiť

koník východný

koník východný

Odontopodisma rubripes Ramme, 1931

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

100 EUR


Morfológia

Koník s vyvinutým pohlavným dimorfizmom - samčeky dorastajú do 15 - 18 mm, samičky do 19 - 24 mm. Obe pohlavia majú skrátené tegminy (krídla prvého páru). Telo je svetlozelené, s čiernym pozdĺžnym pruhom, tiahnucim sa od oka po hra­nách štítu a po stranách bruška v úrovni tegmín. Tegminy a zadné stehná zospodu sú červené, zad­né holene sú ružové.

Ekológia

Obýva hlavne okraje nížinných lužných lesov, vzácne sa vyskytuje na podhorských a hor­ských lúkach, často s porastami vysokých bylín, malín a černíc v nadmorských výškach od 100 do 900 m (v Rumunsku až do 1 300 m). Obľubuje vlhšie biotopy pri potokoch a riekach. Imága (dospelé jedince) sa vyskytujú od júna do septembra.

Celkové rozšírenie

Karpatský druh rozšírený v juho­východnej Európe. Zaznamenaný bol na Slovensku, Ukrajine, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Srbsku. Centrum rozšírenia je v sedmohradskej časti Rumun­ska.

Rozšírenie na Slovensku

U nás sa vyskytuje veľmi vzácne na východnom Slovensku od Tisy po Bukovské vrchy. O rozšírení druhu sú nedostatočné údaje. Uvádzaný je z 5 území európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Bionómia je nedostatočne zná­ma, preto sú faktory ohrozenia zatiaľ neisté.

Zaujímavosti

Z Európy je známych 9 druhov z rodu Odontopodisma. Na územie Slovenska zasahujú dva druhy - O. rubripes a O. decipiens. Oba sú veľmi vzácne. O. decipiens má zadné holene svetlomodré až svetloze­lené a vyskytuje sa len v južnej časti Malých Karpát.

Počet lokalít

5

Priemerná plocha TML

153 181 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

27

Priemerný počet druhov v zázname

14


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) (16),Leptophyes albovittata (Kollar, 1838) (16),Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (16),Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) (14),Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) (13),Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (13),Poecilimon schmidti (Fieber, 1853) (13),Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) (11),Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) (11),Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) (10)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
50.0% 50.0%
PAN:
20.0% 80.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
12.5% 50.0% 37.5%
PAN:
40.0% 60.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
12.5% 50.0% 37.5%
PAN:
20.0% 80.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
12.5% 37.5% 50.0%
PAN:
20.0% 80.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 75,0 %
D01 - dopravné siete 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,3 %
K02 - biologické procesy 33,3 %
A03 - kosenie 22,2 %
D01 - dopravné siete 11,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 50,0 %
A03 - kosenie 25,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV