Vytlačiť

Vážka malá

Vážka malá

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR


Počet lokalít

2

Priemerná plocha TML

140 651 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

18

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) (17),Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) (17),Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (16),Anax imperator Leach, 1815 (15),Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) (15),Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 (15),Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (12),Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) (11),Erythromma najas (Hansemann, 1823) (8),Coenagrion pulchellum (Van der Linden, 1825) (7)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
87.5% 12.5%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
87.5% 12.5%
PAN:
20.0% 80.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV