Vytlačiť

Behúnik maďarský

Behúnik maďarský

Duvalius hungaricus

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR


Morfológia

Malý, 3,8 – 5,6 mm dlhý behúnik. Imága (dospelé jedince) sú žlto sfarbené, pigmentované. Oči sú malé, úzke a ploché. Tykadlové články úzke a dlhé, 4. tykadlový článok je o pätinu dlhší ako druhý článok. Na krovkách je v 3. medziryží 4 – 5 jamiek so štetinami (pórojamky). Na vnútornej strane holení je pozdĺžny rad chĺpkov.

Ekológia

Hypogénny, subteránny (podzemný) druh, žije v humuse rendzín, pod kameňmi v blízkosti jaskýň.

Celkové rozšírenie

Endemit Aggteleki-karszt v Maďarsku, Slovenského krasu a východnej časti Slovenského rudohoria.

Rozšírenie na Slovensku

Opísané boli 4 poddruhy − D. h. sziliczensis (Csiki, 1912) (jaskyne západnej časti Silickej planiny), D. h. brzotinensis Janák, 1987 (jedna jaskyňa Plešiveckej planiny), C. h. hungaricus (opísaný z Maďarska, u nás v 2 jaskyniach na Silickej planine) a D. h. slovacus Hůrka et Pulpán, 1980 (východ Slovenského rudohoria od Kojšovskej hory po Babinú). Výskytom zasahuje do 3 území európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Likvidácia biotopov v dôsledku odlesnenia, devastácia vchodových partií jaskýň. Problém predstavuje aj atraktivita behúnikov z rodu Duvalius pre zberateľov.

Zaujímavosti

Z Európy, Prednej a Strednej Ázie bolo opísaných okolo 200 druhov z rodu Duvalius. Na Slovensku žije 6 druhov (subterraneus, goemoeriensis, bokori, szaboi, microphthalmusa hungaricus) zaradených do podrodu Hungarotrechus (=Duvalidius) a do dvoch skupín druhov. D. hungaricus patrí do skupiny D. microphthalmus.

Počet lokalít

3

Priemerná plocha TML

31 130 875 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

12

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Tibicina haematodes (Scopoli,1763) (1),Prionus coriarius Linnaeus, 1758 (1),Hydroporus planus (Fabricius, 1781) (1),Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 (1),Carabus (Archicarabus) nemoralis nemoralis O.F. Müller, 1764 (1),Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
20.0% 80.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
20.0% 80.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV