Vytlačiť

netopier nymfin

netopier nymfin

Myotis alcathoe

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

26

Priemerná plocha TML

164 128 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

27

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (19),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (16),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (14),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (12),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (11),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (10),Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (8),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (7),Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) (6),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (5)