Počet záznamov

0

Posledný záznam

1.1.0001 0:00:00

 

 

 

 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
118 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 06. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 07. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 17. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
63 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 13. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
63 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 27. 07. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 90